top of page
vines-transparent-background-11.png
vines-transparent-background-11.png

הגיגינה Gardenews 8.1.21

רק הפחד מת

אלו זמנים חשוכים בהיסטוריה האנושית (ואולי אנו עדיין לא מבינים עד כמה).

התהליכים מקבילים לאותם התהליכים בתחילת המאה הקודמת.


השואות של המאה ה-21 לא תהיינה של שריפות ותמרות עשן, אלא של מסכים, של התחממות גלובלית, של בידודים, של שיטור, של שבבים במוח, של כסף, של כסף, של כסף.


ועדיין - כל חושך הוא תוצר של תהליך טבעי, ותכליתו הינה לתת לנו הזדמנות לבחור באור. אם כן, גם החושך הוא אור.


הפתרונות למשברים שפוקדים ויפקדו אותנו צריכים להיות שורשיים ומקיפים.


בין היתר: מעבר ממודל תאגידי מבוסס רווח למודלים קהילתיים מבוססי אמון. כלכלה שבה צעירים לא חייבים לכתוב קודים (ולמעשה, באופן כזה או אחר, למכור פרסומות) כדי לחוש ביטחון כלכלי - אלא יכולים לעשות את הדבר שטוב בשבילם ובשביל העולם גם יחד. שקיפות ושיח פתוח על הפחדים והתאוות של כל אחת מאיתנו, והתמרה משותפת שלהם.


הגינה שבכרם, בחלקת האלוהים הקטנה שלה, מבקשת להראות כי מציאות חלומית שכזו אפשרית, נחוצה, ולא כזאת רחוקה.


ובינתיים - רק אל תפחדו. אל תפחדו מקנס, כי רוב הסיכויים שכך או כך, לא תרעבו ללחם ולא תוכלו לקנות דירה. אל תפחדו מהקורונה - כי הרוח היא נצחית. אל תפחדו מהחיסון - כי יבואו עוד הרבה שבבים שיבקשו להחדיר לגופנו. אל תפחדו משוטרים - גם הם נמצאים בין הפטיש לסדן. אל תפחדו לעשות את השינוי שאתן יודעות שאתן צריכות לעשות - כי המציאות טובה, מכלכלת ואוהבת.


אל תפחדו מכלום.

  1. הגינה תמשיך לפעול במהלך הסגר, לפי ההנחיות. יש מספיק מקום כדי להתקבץ בקבוצות של 10 אנשים. זאת מתוך ההבנה שהקשר לעצמנו, לאחרים ולטבע הינם החיסון הראשון במעלה.

  2. אם בכל זאת, בשל סיבה כזו או אחרת, יתקבל קנס בשל פעילות בגינה, *אני אקח את הקנס והטיפול בו על עצמי בלי להניד עפעף*.

  3. בין היתר, כרגע מתקיימים בגינה ומחוצה לה: פרויקט הכרם הירוק - הדרכה של תושבים להקמת פינה ירוקה בבניין או ברחוב שלהם; מפגשים לצעירים עם קשיים חברתיים; קבוצות תמיכה; פרויקט שיקום נוער בסיכון (טרם החל); במות פתוחות והופעות; סדנאות מדיטציה, יוגה, שפות; מפגשי למשפחות וילדים בטבע העירוני; פרויקט חיבור בין צעירים וקשישים; ערבי סרט ומשחקים קהילתיים; פרויקטי בנייה וגינון; ועוד.

  4. אתמול התקיימה פגישה מוצלחת של ארגון תושבי הכרם, בנוגע למבנה ציבורי שנמצא מעבר לכביש של הגינה. הגינה מבקשת להרחיב את פעילותה לשם - ולכונן מודלים קהילתיים בין-דוריים (החזון מסתעף עוד הרבה). כרגע אנחנו במגעים עם העירייה, ובבוא הזמן נשמח לפרט עוד, כמו גם לתמיכתם במהלך.

  5. עד כה התקיימו שתי פגישות של מועצת הגינה. כל מי שפעיל.ה באופן שוטף בגינה ולמשך זמן-מה, ומוכנ.ה לקחת התחייבות של הגעה למפגשים ולקיחת תפקיד מנהיגותי בגינה, מוזמנים.ות להצטרף לאחר שיח.

  6. תודה לקהילה המדהימה שלנו על האומץ, האהבה, המסירות, התקווה, האמון, השמחה, וגם על הביקורת, הרצון לשפר, הכנות.

אוהב

Only the fear dies


These are dark times in human history (and maybe we’re yet to understand how dark).


The processes in the works are parallel to those processes at the beginning of the last century.


The holocausts of the 21st century will not be of fires and smoke, but of screens, of global warming, of isolation, of policing, of chips in the brain, of money, of money, of money.


And yet - all darkness is the product of a natural process, and its purpose is to give us an opportunity to choose the light. Hence, darkness is also light.


The solutions to the crises that befall and will befall us should be deep and comprehensive.


Among other things: a transition from a profit-based corporate model to trust-based community models. An economy where young people do not have to write codes (and in fact, in one way or another, sell advertisements) in order to feel financially secure - but can do what is good for them and for the world at the same time. Transparency and open discourse about the fears and desires of each of us, and their common transformation.


The Garden in the Kerem, in its little spot under sun, seeks to show that such a dreamy reality is possible, necessary, and not so distant.


And in the meantime - just do not be afraid. Do not be afraid of fines, because chances are that one way or another, you will not starve for bread and you will not be able to buy an apartment. Do not be afraid of the corona - because the spirit is eternal. Do not be afraid of the vaccine - because there will be many more chips that will seek to inject into our body. Do not be afraid of cops - they too are between a rock and a hard place. Do not be afraid to make the change you know you need to make - because reality is good, giving and loving.


Do not be afraid of anything.


1. The garden will continue to operate during the closure, according to the instructions. There is enough space to gather in groups of 10 people. This is from the understanding that the connection to ourselves, others and nature is the primary vaccine.

2. If, however, for one reason or another, a fine is received for activity in the garden, *I will pay the fine and take care of it on myself without blinking*.

3. Among other things, currently happening at the garden: the Green Kerem Project - training residents to build a green corner in their building or street; Meetings for young people with social difficulties; Support groups; Youth rehabilitation project (not yet started); Open stages and performances; Meditation workshops, yoga, languages; Meetings for families and children in urban nature; A project to connect young people and the elderly; Community movie & game nights; Construction and landscaping projects; And more.

4. Yesterday, a successful meeting of the Kerem residents' organization was held, regarding a public building located across the garden road. The garden seeks to expand its activities there - and to establish intergenerational community models (the vision branches out much more). We are currently in contact with the municipality, and when the time comes we will be happy to give more detail, as well as your support of the process.

5. So far, two meetings of the Garden Council have taken place. Anyone who has been active in the garden on a regular basis and for some time, and is ready to take on the commitment of attending meetings and taking on a leadership role in the garden, are invited to join after a conversation.

6. Thank you to our amazing community for the courage, love, dedication, hope, trust, joy, and also for the criticism, the desire to improve, the sincerity.


Love

12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page