top of page
vines-transparent-background-11.png
vines-transparent-background-11.png

הגיגינה 29/8 Gardenews

סיפור על הנעים והטוב


מדוע התפתחו סביב הגינה סדנאות ואירועים רבים, ומעט מאוד פרויקטים חברתיים וסביבתיים?

זו שאלה שאני שואל את עצמי. מעניין, לא? מתחילת הדרך, השתדלתי לחפש, לפרסם ולעודד פרויקטים כנ״ל לפחות במידה של סדנאות ואירועים. אף-על-פי-כן, הגיעו פניות רבות מממלכת ה״אני״ ומעטות מממלכת ה״אחרים״.

אני שם לב לנטייה שלי עצמי, לכיוון פעילויות שמגבירות אצלי חוויות ״נעימות״ - מדיטציה ופעילות גופנית, שיחות נפש, מוזיקה ו

אמנות… הללו הכרחיות, לפחות עבורי, לחיים בריאים ומשגשגים, ואני מוקיר תודה לאלו העוסקים במלאכה סביבן!

יחד עם זאת, אני רואה שה״טוב״ מורכב לעתים גם מחוויות שאינן ״נעימות״ (ואומר זאת באופן בוטה) - החל מחלוקת מזון לחסרי-בית מצחינים ומסוממים, דרך התמודדות עם כיתה של נערים ונערות בני דור ה-z ועד לזכור להביא שקית רב-פעמית לשוק ולפנות ולהפריד את האשפה בסיום השוק הקהילתי של שישי.

על-מנת לכונן קהילה בת-קיימא, להבנתי, מחויב המציאות הינו האיזון בין ה-well being של ה״אני״, העשייה למען האחר, והדאגה והשמירה של הסביבה.


  1. בהתאם לנכתב לעיל :) אווררנו מעט את לו״ז הסדנאות והאירועים, על-מנת לפנות מקום ליוזמות חברתיות, חינוכיות ואקולוגיות. כולם.ן מוזמנים.ות להציע!

  2. השבוע אנו מקווים סוף-סוף לפתוח חשבון בנק - חשבון נאמנות קהילתי, ובכך לאפשר תרומות קבועות לגינה. מי שרוצה להיות נאמנ.ה מוזמנ.ת לפנות :)

  3. הפגישה עם העירייה נדחתה ליום רביעי בשעה 15:00. לא קיבלתי על כך הודעה מראש, עד שכבר הגעתי לגינה וחיכיתי. כולם מוזמנים ביום רביעי :)

  4. אנו רוצים לשפר את המבנה הארגוני, כך שנוכל לדעת שהגינה יכולה לתפקד באופן עצמאי. אם כל אחד ואחת ייקחו על עצמה תפקיד קטן, הגינה לא תהיה באדם אחד או בקבוצת אנשים! בשבוע הקרוב אנסה לפרוט לתפקידים ספציפיים את כל האחריויות השונות בגינה, וכולם.ן מוזמנים.ות לקחת חלק.


כל רעיון או מחשבה נוספים, בכל מה שקשור לגינה ובכלל, יתקבלו בברכה. שבוע טוב


A story about the pleasant and the good


Why have so many workshops and events developed around the garden, and very few social and environmental projects?

This is a question I ask myself. Interesting, no? From the beginning, I have tried to seek, publish and encourage such projects at least on the same level as workshops and events. Nevertheless, there were many inquiries from the "I" kingdom and few from the "other" kingdom.

I notice my own tendency towards activities that enhance my "pleasant" experiences - meditation and physical activity, deep conversations, music and art - these are necessary, at least for me, for a healthy and prosperous life, and I appreciate those who work in them!

At the same time, I see that the "good" sometimes also consists of experiences that are not "pleasant" (and I say this bluntly) - from distributing food to smelly and entoxicated homeless people, through dealing with a class of boys and girls of generation Z to remembering to bring a reusable bag to the market and clear and separate the garbage at the end of Friday’s community market.

In order to establish a sustainable community, I understand, it is crucial to have balance between the well-being of the "I", doing for the other, and caring for and preserving the environment.


  1. In accordance with the above :) We have slightly ventilated the schedule of workshops and events, in order to make room for social, educational and ecological initiatives. Everyone is welcome to bid!

  2. This week we hope to finally open a bank account - a community trust account, thus enabling regular donations to the garden. Anyone who wants to be trustee is welcome to contact :)

  3. The meeting with the municipality was postponed to Wednesday at 15:00. I was not notified in advance, until I had already arrived at the garden and was waiting. Everyone is invited on Wednesday :)

  4. We want to improve the organizational structure so that we can know that the garden can function independently. If everyone takes on a small role, the garden will not be dependant on one person or group of people! In the coming week I will try to detail for specific roles all the different responsibilities in the garden, and everyone is invited to take part.


Any further idea or thought, in everything related to the garden and in general, would be welcomed. Shavua Tov


6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page