top of page
vines-transparent-background-11.png
vines-transparent-background-11.png

הגיגינה 27.9 Gardenews


על חוקי הטבע וחוקי המדינה


אם נפשיט מלוח השנה העברי את כל העניין על עם נבחר, דקדקנות ציציות וקורבנות וכיוב׳ - נמצא לוח שנה גאוני, המסונכרן עם מחזור השמש (365 ימים ושנה מעוברת), מחזור הירח (ראש חודש וירח מלא) ומחזור העונות והחקלאות (קציר, אסיף) גם יחד.


בתקופת חגי תשרי, אנו חווים את התחדשות האדמה, ויחד עימה מגיע יום כיפור - חג בו יש לנו הזכות לפשפש במעשינו של השנה הקודמת, ולהכריז על כוונות לשנה החדשה.


אפשר לנסות לכופף את חוקי הטבע - אך הפירות שנקטוף יהיו פחות עסיסיים, והעמל שנשקיע יהיה פחות מתגמל.


ומה לגבי חוקי המדינה? חוקים שנקבעו בידי בשר ודם - האם הם דברי אלוהים חיים? מתי מגיע הרגע בו ראוי לומר: את החוק הזה איני מקבל.ת על עצמי? הרי ההיסטוריה מלמדת שודאי יש גבול שכזה.


לדעתי, הרגע הזה הוא הרגע שבו כמה שכנים ושכנות חוששים להעלות תמונה שלהם עושים מדיטציה בגינה הקהילתית. אבל זה רק אני :)


  1. מדהים ומעורר השראה לראות כיצד הגינה מתנהלת ונשארת פתוחה בימי הסגר עבור כל מי שחפצ.ה בכך. תודה לאור שמנהל את העניינים, ויחד עימו לכל מי שיש בידו את הקוד ופותח.ת את הגינה עבור כולם - דנית, דנה, קרן, הדס, עפרי, מירי, רמית, באשה, אהרון, עידן, ליאור וישורון. כל מי שרוצה לקבל את הקוד, מוזמנ.ת להגיע לגינה, לצפות בסרטוני ההדרכה (מצ״ב קישור), לקחת אחריות ולפתוח את הגינה עבור כולם!

  2. תודה לכל מי שפנת.ה להתנדב לחלוקת מזון במהלך הסגר. אנו עובדים על יום חלוקה, ובקרוב נשלח הודעה לכל מי שהתנדב.ה.

  3. צוות הגינה זכה במימון מהעירייה לצורך פרויקטים סביבתיים בשכונה! בהמשך נפרסם את הפרטים, וכל מי שירצה לקחת חלק יתקבל בברכה.

  4. בשל המצב, לגינה כרגע אין הוצאות ואין צורך להתפתח - והכסף שקיים בקופת הגינה מספיק. ברגע שהמצב ישתפר, נפתח אפשרות לתרומה חודשית לגינה, שתאפשר עוד פרויקטים חברתיים וסביבתיים, כמו גם את התפעול השוטף של הגינה. אפשר לצפות בתקציב הגינה בקישור המצורף. כל מי שמעוניינ.ת לעזור בכינון הפלטפורמה הפיננסית, מוזמנ.ת לפנות אלינו.

  5. אתר הגינה עלה לאוויר! הוא עדיין בשלבי בנייה, וכרגע רק באנגלית, אבל אפשר להציץ :) מי שרוצה לעזור בפיתוח האתר מוזמנ.ת לפנות בפרטי.


ובנימה אישית: אם יש דבר שאני לא מתכוון לבקש עליו סליחה השנה, הוא על ״הפרת הנחיות״. כל הנתונים המספריים, וכל אינטואיציה אנושית בסיסית, מבינה שמשהו שגוי מן היסוד בקבלת ההחלטות של הממשלה, ללא קשר לעמדה פוליטית. בכל אופן, הגינה פועלת בהתאם להנחיות כדי למנוע בעיות, וכל מי שמגיע.ה מוזמנ.ת לפעול לפי שיקול דעתם.


חתימה טובה :)


On the laws of nature and the laws of the state


If we take away from the Hebrew calendar the whole issue about a chosen people, nuances of tassels and sacrifices, etc. - we find an ingenious calendar, synchronized with the solar cycle (365 days and a leap year), the lunar cycle (Rosh Chodesh and full moon) and the cycle of seasons and agriculture (harvest and sow) together.


During the Tishrei holiday period, we experience the renewal of the land, and with it comes Yom Kippur - a holiday in which we have the right to scrutinize the actions of the previous year, and to announce intentions for the new year.


One can try to bend the laws of nature - but the fruits we reap will be less juicy, and the labor we invest will be less rewarding.


And what about state laws? Laws made by flesh and blood - are they the words of the living God? When does the moment come when it is worthy saying: I do not accept this law. After all, history teaches that there must be such a limit.


In my opinion, this moment is the moment when some neighbors are afraid to upload a picture of themselves doing meditation in the community garden. But that’s just me :)


  1. It is amazing and inspiring to see how the garden is run and remains open on closer days for anyone who wishes to participate. Thanks to Or, who manages the affairs, and with him to everyone who has the code in hand and opens the garden for everyone - Danit, Dana, Keren, Hadas, Ofri, Miri, Ramit, Basha, Aharon, Idan, Lior and Yeshurun. Anyone who wants to get the code is welcome to come to the garden, watch the instructional videos (link attached), take responsibility and open the garden for everyone!

  2. Thank you to everyone who volunteered to distribute food during the closure. We are working on a distribution day, and we will send a message to everyone who has volunteered soon.

  3. The garden team received funding from the municipality for environmental projects in the neighborhood! We will publish the details later, and anyone who wants to take part will be welcomed.

  4. Due to the situation, the garden currently has no expenses and no need to develop - and the money that exists in the garden box office is enough. Once the situation improves, the possibility of a monthly contribution to the garden opens up, which will enable more social and environmental projects, as well as the day-to-day operation of the garden. You can view the garden budget at the attached link. Anyone interested in helping establish the financial platform is welcome to contact us.

  5. The garden site is on the air! It is still under construction, and currently only in English, but you can take a look :) Anyone who wants to help develop the site is welcome to contact me in private.


And on a personal note: if there's one thing I do not intend to apologize for this year, it is for "violating instructions." All the numerical data, and all the basic human intuition, understands that something is fundamentally wrong in government decision-making, regardless of political position. However, the garden operates according to the guidelines in order to prevent problems, and everyone who comes is invited to act at their best judgment.


Chatima Tova :)


https://www.youtube.com/watch?v=TB9bjjTTWQk&list=PLC0Zy_lpM6Tc7p4SMqDbT-dYRnCdH7z5B&ab_channel=RoiAharon

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VkXnrlgcJ3OoRwIByCTk_1IzNuoFPa4JQL1L4xRYinM/edit?usp=sharing

www.gardeninthekerem.com

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page