top of page
vines-transparent-background-11.png
vines-transparent-background-11.png

הגיגינה 25/7 Gardenews


״עובד אתה למען תהיה אחד עם האדמה ונשמתה…


בעמלך אתה חליל

אשר את רחש השעות הופך בו לרנן.

מי יהין להיות כינור אילם,

עת כל מיתרי היקום שרים יחדיו?


אם באהבה תעמול - אחד תהיה עם עצמך ועם כל האדם ועם האלוהים


מהו לעמול באהבה?

לארוג את הבגד... כמו נועד הוא לאהוב שילבשנו

לבנות הבית ברגשת לב, כמו נועד הוא לאהוב שיחיה בתוך כתליו,

לזרוע השדה ברוך ולקצרו ברינה

כמו נועד הוא לאהוב שיאכל מתנובתו


*העבודה היא אהבה ההופכת לנגלית.*״


חליל ג׳ובראן, ״הנביא״


  1. ״העבודה היא אהבה ההופכת לנגלית״ - איך נראית האהבה אם לא כמו החצילים שגדלים בגינתנו? מרגש לראות כיצד העבודה - האהבה - של כולנו, מקבלת את צורתה בדמות הגינה.

  2. מעל 20 חברים וחברות כבר מילאו את טופס ההתנדבות! בקבוצת הוואטסאפ יש כמעט 200, והיום הצטרפה החברה ה-500 לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנו בונים קהילה עוצמתית, יצירתית ונהדרת. מהרו למלא את הטופס - במהלך השבוע נתחלק לצוותים.

  3. יעד לשבועות הקרובים הוא לאזן בין 3 עמודי התווך של הגינה - ״אני״, ״אחרים״ ו״סביבה״. מגוון הסדנאות להתפתחות אישית הוא ברכה - לצידן נמשיך בכינון פרויקטים חברתיים (בני-נוער, פליטים, חסרי-בית) וסביבתיים (אקולוגיה עירונית על כל גווניה).

  4. בקרוב נאפשר פלטפורמה של תמיכה כלכלית בגינה. אנו חושבים על הדרך היעילה, החסכונית והחברתית ביותר לעשות זאת. רעיונות יתקבלו בברכה *בפרטי*

  5. כחלק ממדיניות השקיפות, אנו משתפים בתהליכי העירייה - ישנם 3 אתגרים העומדים על הפרק: השקע המיוחל אשר מעכב פרויקטים רבים, גילויי אלימות מצד הגננת בגן השכן, והמבנה הסמוך לגינה (באלכסון) בו אנו מנסים להקים חממה חינוכית-סביבתית. הרשות לאיכות הסביבה עוזרת לנו מול גורמי עירייה אחרים, אשר בתורם מנסים גם לעזור תחת המגבלות שלהם. כל מחשבה בנושא ניתן לשתף *בפרטי*


בזמנים מיוחדים אלו, בה מבנים ארכאיים אולי מפנים מקומם לטובת החדש, כל גינה קטנה עשויה להוות עולם חדש ומלואו.

שבוע טוב :)


“You work that you may keep pace with the earth and the soul of the earth…


When you work, you are a flute, through whose heart he whispering of the hours turns to music.

Which of you would be a reed, dumb and silent, when all else sings together in unison?


When you work with love you bind yourself to yourself, and to one another, and to God.


And what is to work with love?


It is to weave the cloth… as if your beloved were to wear it,

to build a house with affection, as if your beloved were to dwell in it,

to sow seeds with tenderness and reap the harvest with joy, as if your beloved were to eat the fruit.


*Work is love made visible.*”


Khalil Gibran, “The Prophet”


  1. “Work is love made visible” - How does love look like if not as the eggplants in our garden? It’s touching to see how all of our work - our love - takes form in the shape of the garden.

  2. Over 20 friends had already filled out the volunteer form! The WhatsApp group counts almost 200, and today the 500th friend join the FB group. We’re building a powerful, creative, basically awesome community. Hurry up and fill out the form - during the week we’ll divide into teams.

  3. A goal for the coming weeks is to balance between the 3 pillars of the garden - “Me”, “Others” & “Environment”. The variety of personal development workshops is a blessing - and we’ll continue in designing social projects (youth, refugees, homeless) and ecological ones (urban ecology in its widest sense).

  4. Soon we’ll have a platform for supporting the garden economically. We’re considering what is the most efficient, economic and social way to do that. Ideas are welcome *PM*

  5. As part of transparency policy, we share the current municipality processes - there are 3 challenges on the line: the much needed power outlet which inhibits many projects, violent acts of the kindergarten teacher next door, and the structure diagonal of the garden where we’re trying to start an educational-environmental project. The Environment authority helps us dealing with other municipality wings, who in turn try to help under their limitations. Any thoughts can be shared by *PM*


During these special times, when obsolete social structures are perhaps stepping aside in favour of new ones, every little garden might become a whole new world.


Shavua Tov :)14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page