top of page
vines-transparent-background-11.png
vines-transparent-background-11.png

הגיגינה 13.12.20 Gardenews

כסף גדל על עצים


וגם נחבא במכרות, שוכן בתוך הים, צומח מהאדמה. כסף הוא בסך-הכל ייצוג לדברים שעמל אנושי מפיק מן הדברים שניתנו במתנה על-ידי הטבע.

עם זאת, מקורם של רבים מהחולאים החברתיים והסביבתיים שלנו הינו ביחס של רבים מאיתנו לכסף, וההתייחסות אליו כדבר כשלעצמו.

הגינה מנסה להוות מודל אלטרנטיבי למערכת היחסים המורכבת של כולנו עם כסף. הערכים שראוי שישררו בגינה בנוגע להיבט הכלכלי הם: שפע, נדיבות, שקיפות, שותפות, שיח פתוח, אתגר תודעתי, אמון, מאמץ, הגינות, יושרה, אחריות. הדפוסים שברצוננו להתמיר הינם: מחסור, חמדנות, קמצנות, חשדנות, צרות-עין, קורבנות, קטנוניות, הסתרה, השוואה, חרדה, אגירה, בעלות.

להלן יתוארו כמה מקרים שהתעוררו לאחרונה בקהילה, שמשקפים עמדות בריאות יותר ופחות ביחס לכסף. בנוסף, יתואר בקצרה החזון הכלכלי של הגינה.


  1. על טיפוח ותפעול הגינה לטובת הקהילה כולה עובדים מסביב לשעון עשרות חברות וחברים, ללא כל תמורה כספית. כל צמח שנשתל הגיע ממשתלה רחוקה, המטבח אותר ביד2 ונסחב באמצעות רכב מסחרי שהושאל, וזהו גם דינם של כל כד וקרש.

  2. לאחרונה החלו לפעול במסגרת הגינה פרויקט לטובת קשישים ופרויקט לטובת צעירים על הספקטרום האוטיסטי. את פרויקט הקשישים מובילה עפרי, מורה לאנגלית, ואת פרויקט הצעירים מוביל אדר, עובד סוציאלי. הם לא מקבלים כל תמורה כספית על פועלם, ומשתמשים בגינה לכל היותר שעה וחצי בשבוע. במצב אידיאלי, הגינה הייתה יכולה לתמוך פיננסית בפרויקטים שלהם.

  3. בנוסף, לאחרונה הופיעו מספר מוזיקאים צעירים בגינה. הם הגיעו כשעה וחצי לפני תחילת ההופעה ונשארו להכיר את הקהילה כשעה וחצי לאחריה, הביאו ציוד, הופיעו שתי הופעות בנות מעל לשעה, גבו מחיר קהילתי ולבסוף נותרו עם כמה מאות שקלים בכיסם.

  4. בשבועות האחרונים, הצטרפה לקהילת הגינה קבוצה של הורים שמשתמשת בגינה כגן יער עבור ילדיהם. הגינה במקביל פתוחה לכל הורה שחפץ להגיע עם ילדיו, ומחמם את הלב לצפות בילדים עירוניים זוכים לבלות את בקריהם בטבע. בשל השימוש הנרחב בגינה, ביקשנו לעורר שיח סביב תרומה לגינה שתאפשר קידום של פרויקטים חברתיים בגינה. האמהות היו פתוחות לשיחה שעדיין מתקיימת. המטרה היא לאפשר גישה לגינה לכמה שיותר אנשים, לרבות המימון שנדרש לצורך כך.

  5. מצד שני - לא כולם מבינים את מה שאנחנו מנסים לעשות. לאחרונה היו לנו אמנים שהגיעו באיחור והאשימו מארגנים מתנדבים בהלנת תשלום, וחבר בקהילה המבקש לקבל קבלות ואומר כי איננו מנהלים דברים בשקיפות. זה נדיר שזה קורה, אבל גורם לחיכוך מיותר בקהילה וזה משהו שאנחנו מאוד רוצים לשמור עליו. אירועים אלה הם גם הסיבה שנושא הגיגינה השבוע הוא כסף.

  6. אנו מאמינים כי החברה שלנו זקוקה נואשות לשקיפות, גם בנוגע להיבטים הפחות נעימים של הקהילה. אנחנו לא מתביישים לומר את זה בפומבי - אם אתה חושב שלקבל 450 שקל עבור 40 דקות מזמנך היא "נתינה לקהילה" - אינך תואם את ערכי הגינה. מדיניות ה"תן ככל יכולתך" יכולה לעבוד כראוי רק אם באמת ניתן את מה שאנחנו יכולים ולא ננצל את המדיניות הזו. אם את מגיעה ממעמד בינוני-גבוה וטוענת שאת לא יכולה לתרום 200 שקל לחודש בעודך עושה שימוש יום-יומי נרחב בגינה - את לא מתיישרת עם ערכי הגינה. אנחנו לא נבהלים מלעורר שיח פתוח על הפרה הקדושה של הנטיות שלנו לגבי כסף.

  7. כרגע יש לנו 3800 שקל בחשבון הבנק שלנו. הגן אינו רשום כעמותה וניהול הכספים מנוהל על ידי הקהילה. תוכל למצוא תצוגה מלאה של התקציב כאן (מופיע גם בדף התרומות של האתר): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VkXnrlgcJ3OoRwIByCTk_1IzNuoFPa4JQL1L4xRYinM/edit?usp=sharing

  8. הגינה לא רשומה כעמותה וניהול הכספים מתנהל על-ידי הקהילה. הזמן והכסף שנדרשים כדי להירשם במס הכנסה אינם מוצדקים, אך אם מישהו מעוניין לקחת זאת על עצמו - הגינה תשמח. תקציב הגינה שקוף לכולם ומופיע באתר. הגינה מאמינה בשיח פתוח סביב כסף, ובכך שמי שיכול.ה לתת יותר, עושה זאת למען יתאפשרו פעילויות עבור אלו שיכולים לתת פחות.


ראוי שנערער על התפיסות הארכאיות שלנו אודות העירייה כגוף שאמור לתת לנו שירות, ונבין שעלינו ליצור את המציאות הכלכלית והתרבותית שלנו בעצמנו, בשטחים ששייכים לנו, ושדבר שכזה חייב להתנהל מתוך שיח קהילתי. שבוע טוב :)


Money grows on trees


And is also hidden in the mines, dwelling in the sea, growing from the ground. Money is merely a representation of the things that human labor produces from the things given as a gift by nature.


However, the origin of many of our social and environmental ills is in the attitude of many of us to money, and the treatment of it as a thing in itself.


Within the garden, there is an opportunity to build an alternative model to the complex relationship we all have with money. The values ​​that should prevail in the garden regarding the economic aspect are: abundance, generosity, transparency, partnership, open discourse, mental challenge, trust, effort, fairness, integrity, responsibility. The patterns we want to transform are: scarcity, greed, stinginess, suspicion, narrow-mindedness, sacrifice, pettiness, concealment, comparison, anxiety, hoarding, ownership.


The following are some recent cases that have arisen in the community that reflect healthier and lesser attitudes toward money. In addition, the economic vision of the garden will be briefly described.


For the care and operation of the garden for the benefit of the entire community, dozens of friends work around the clock, without any monetary consideration. Each plant that was planted came from a distant nursery, the kitchen was received 2nd hand and carried around on a borrowed commercial vehicle, and every pitcher, plate and cup was either donated or purchased using the money raised from activities and groups we host.


Recently, a project for the benefit of the elderly and a project for the benefit of young people on the autism spectrum began to operate within the framework of the garden. The seniors project is led by Ofri, an English teacher, and the youth project is led by Adar, a social worker. They do not receive any monetary compensation for their work, and use the garden for a maximum of an hour and a half a week. Ideally, the garden could have financially supported their projects.

In addition, a number of young musicians have recently performed in the garden. They arrived about an hour and a half before the show started and stayed to get to know the community about an hour and a half after that, brought equipment, performed two girls over an hour, charged a community price and were finally left with a few hundred shekels in their pockets.


In recent weeks, there is also a group of parents who use the garden as a forest garden for their children have joined the garden community. The garden at the same time is open to any parent who wants to come with his children, and it warms the heart to watch urban children get to spend their time in nature. Due to the extensive use of the garden, we are in conversation with the parents hosting in order to figure out a good way for the group to contribute their time and/or donations.


The goal is to have the garden open to as many people as possible in a sustainable way, which takes into account the funds needed to make that happen.


On the other hand - not everyone gets what we are trying to do. We have also recently had performers who arrived late and accused volunteer organizers of withholding payment and a community member asking demanding receipts and stating that we are not managing things transparently. It’s rare that it happens, but causes an unnecessary friction in the community and is something we strongly want to guard against. These incidents are also why we made finances the focus of this week’s garden news.


We believe that our society is in deep need of transparency, also regarding the less pleasant aspects of the community. We are not ashamed to say it publically - if you think that receiving 450 shekels for 40 minutes of your time is “giving to the community” - you are not alinged with the values of the garden. Our “give as much as you can” policy can only work properly if we will actually give what we can and not take advantage of that policy. If you come from the upper-middle class and claim that you cannot contribute NIS 200 per month while making extensive daily use of the garden - you are not aligning with the values of the garden. We are not afraid to provoke open discourse about the sacred cows of our tendencies towards money.


We currently have 3800 nis in our bank account. The garden is not registered as an association and the management of the funds is managed by the community. You can find a full view of the budget here (also listed on the donate page of the website): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VkXnrlgcJ3OoRwIByCTk_1IzNuoFPa4JQL1L4xRYinM/edit?usp=sharing


The time and money required to register for income tax does not seem justified at this time, but if someone is interested in taking it on - the garden will be happy to have the help. The garden believes in an open discourse around money, and that whoever can give more, does so for the sake of enabling activities for those who can give less.


We should challenge our archaic perceptions of the municipality as a body that is supposed to create content for us, and understand that we must create our own economic and cultural reality in the territories that belong to us, and that such a thing must be conducted out of community discourse. good week :)


8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page